Logo - Gå til forsiden

Samtale og sjelesorg

Av og til butter livet i mot, og hverdagen blir tyngre enn vanlig. De fleste av oss vil fra tid til annen oppleve krevende situasjoner og vanskelige dager, og det er vel også det som gjør oss til hele og sanne mennesker. Ved å våge å gå inn i det vonde eller det vanskelige, kan vi finne hjelp og styrke, både i oss selv og i den Gud vi tror på.

Hva kan vi tilby deg

Veivalgene du står overfor, kan være små eller store: Tap, sorg, tilsynelatende uløselige dilemmaer, valgsituasjoner, relasjonelle problemer, tvil eller tro, listen kan være lang. I en samtalesituasjon er det plass til hele livet, her blir du tatt på alvor. Det er du som definerer hva som er vanskelig, og det er også du som til syvende og sist må finne svaret.
Da kan det være godt å møte et medmenneske, en som kan gå noen skritt sammen med deg og hjelpe deg på veien.
 
Vårt kristne menneskesyn er fundamentet vi bygger på.
Vi ønsker å være et lyttende medmenneske uansett hva du bærer på.
Vi har taushetsplikt.
 
Vi vil gjerne møte deg.
 
Hvem vil du møte

Tarjei og Rina Engesæth, epost tarjeie@gmail.com / rinaberit@gmail.com
Rigmor Sivertsen, epost risiver@online.no
Roar Pedersen, epost roar@joydesign.info
 
Du kan ta kontakt på epost.

«Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os.
Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.»


Besøksadresse (møtelokale):

Kolskogheiane 12 (ved siden av Os Vidaregåande Skule)

Postadresse:
Postboks 166, 5202 Os

Givertjeneste:
Kontonr. 3631.50.79483