Logo - Gå til forsiden

Hvem er vi?

Os Misjonskirke er en del av Misjonskirken Norge og ble stiftet oktober 1982.
Motto: Guds barns enhet, menneskers frelse
Visjon: Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os
Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap

Os Misjonskirke ønsker å være en åpen og inkluderende menighet, hvor du kan komme som du er.

Dersom du ønsker å besøke en av våre samlinger, kan du ta en titt på kalenderen vår.
Våre hovedsamlinger er gudstjenestene annenhver søndag kl 11.
Trenger du skyss er det bare å ta kontakt så skal vi se hva vi kan gjøre.

Om Misjonskirken Norge:
Menighetene varierer i størrelse og er spredt over hele landet. Det meste av arbeidet foregår i menighetene: gudstjenester, møter, barnearbeid, korvirksomhet, ungdomsforeninger, speider og så videre. Det er om lag 8500 medlemmer i Misjonskirken Norge sine menigheter. Trossamfunnet som også inkluderer barn har om lag 9450 medlemmer. Resten står i Den Norske Kirke.
Misjonskirken Norge er en enhetsbevegelse som vektlegger barne- og ungdomsarbeid, evangelisering og misjon. Innen Misjonskirken er det frihet med hensyn til utmelding av statskirken, barnedåp eller voksendåp, nattverdsforståelse med mer.
Misjonskirken Norge eier og driver Ansgarskolen i Kristiansand. Her blir unge mennesker fra mange kirkesamfunn utrustet til tjeneste, enten på Ansgar Bibelskole eller på Ansgar Teologiske Høgskole. Fra starten av har Misjonskirken Norge vært med i ledelsen av Finnerud gård, et behandlingshjem for rusmisbrukere.
Misjonsbladet inspirerer og informerer med aktuelt stoff fra inn- og utland.

Misjonskirken UNG er en egen organisasjon som satser på barne-, speider- og ungdomsarbeid. De har ca 4900 medlemmer fordelt på ca 130 grupper over hele landet.
 
Misjonskirken Norge er opptatt av det som samler de kristne. Mottoet “Guds barns enhet og menneskers frelse” demonstrerer hva som er viktig. Hovedstrategien sier noe om hva Misjonsforbundet ønsker å stå for og prioritere i sitt arbeid.
Blant personer som har stått sentralt i Misjonskirken Norge sitt arbeid, nevnes grunnleggerne av Modum Bad Nervesanatorium, Gordon Johnsen, av Håpets Havn i Hong Kong, Annie Skau Berntsen, og av Sandom retreatsenter og Tomasgården, Edin Løvås.

«Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os.
Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.»


Besøksadresse (møtelokale):

Kolskogheiane 12 (ved siden av Os Vidaregåande Skule)

Postadresse:
Postboks 166, 5202 Os

Givertjeneste:
Kontonr. 3631.50.79483