Logo - Gå til forsiden

Misjon

Vårt arbeid i Romania
Vi i Os misjonskirke støtter Misjonsforbundets arbeid i Romania. Misjonsforbundet har valgt Romania som nytt misjonsland for å utgjøre en forskjell i et stadig mer sekularisert Europa. Arbeidet har diakonal profil og foregår først og fremst i byen Onesti.

I Romania lever mange i fattigdom, mens andre opplever en rivende økonomisk utvikling. Byene preges av store forandringer, inspirert av Vesten. Fra de fattige landsbyene flytter unge mennesker inn til byene hvor de lever i en helt annen tilværelse. Andre igjen reiser ut av landet på jakt etter arbeid i andre deler av Europa.

Vennskapsbyen Onesti. Fem timers kjøring fra hovedstaden Bucuresti ligger byen Onesti. Med sine 52 000 innbyggere, er den på størrelse med en vanlig norsk by. Hit kom hjelpesendingene fra Grenlands-aksjonen på 1990-tallet, og det er knyttet mange vennskapsbånd mellom Romania og Norge siden dette.

Menighetsplanting. Siden januar 2011 har misjonærparet Dorte og Cornel Pascu - som er utsendt av Det Danske Missionsforbund og støttet av Misjonsforbundet i Norge - jobbet målrettet med en husgruppe som nå er en gryende menighet. Dette er startpunktet for Det Norske Misjonsforbunds arbeid i Romania. Dorte og Cornel har et sterkt engasjement for fattige og svake, og det preger deres arbeid. Hver lørdag samles ei gruppe i et nedlagt kafélokale midt i sentrum av Onesti. Visjonen for arbeidet i Romania innebærer å utvikle denne gruppa til en misjonal menighet.

Strategi. Misjonsforbundet i Norge har sammen med Misjonsforbundet i Danmark en strategi for arbeidet i Romania. Første del av strategien handler om å plante menighet i Onesti. Som en del av dette vil det også skapes ulike diakonale tilbud. I neste fase planlegges det å plante en ny menighet i en by lenger øst i Romania, hvor tettheten av menigheter og kristne er enda mindre enn i Onesti.

Langtidsperspektiv. Misjonsforbundet har et langtidsperspektiv på sin satsing i Romania. Samtidig ønsker vi å unngå prosjekter som er avhengige av vår tilstedeværelse og økonomiske støtte over et altfor langt tidsrom. Vi håper å sende de første norske misjonærene til Onesti i løpet av 2013. I løpet av kort tid vil det også være ønskelig å sende unge kortidsarbeidere til Romania, som kan bidra i diakonalt og menighetsbyggende arbeid.


Ønsker du å gi en gave direkte til et av prosjektene i Romania kan du
gå inn på:

www.prosjektkatalogen.org

eller kopiere denne adressen og lime den inn i adresselinjen:

http://pk.cornersocial.com/internasjonalt/romania/prosjekter

«Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os.
Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.»


Besøksadresse (møtelokale):

Kolskogheiane 12 (ved siden av Os Vidaregåande Skule)

Postadresse:
Postboks 166, 5202 Os

Givertjeneste:
Kontonr. 3631.50.79483