Logo - Gå til forsiden

Visjon

Begeistret for :   -    Jesus

-         menigheten

-         lokalsamfunnet Os                     

 

 

 

Visjonen virkeliggjøres ved at vi har fokus på :
-Forkynnelsen av Guds ord/ Bibelen som vår høyeste autoritet.

- 
Opphøye/ tilbe Jesus som vår konge, herre  og frelser. Jesus er  hodet  for menigheten. Lovsang/tilbedelse har en sentral plass i møtene våre.

- 
Bønn/ engasjert trosliv er noe som er sentralt i den enkeltes liv, egne bønnesamlinger, samt bønn som sentralt i alt arbeid som menigheten driver. ” Uten meg kan dere intet gjøre.” ( Joh. 15.5 )

-
Ledere som utruster, støtter, inspirerer, oppmuntrer,  motiverer og  veileder enkeltmennesker til å finne/ utvikle / bruke de gaver Gud har lagt ned i dem.
( Efeserne 4. 11 – 16 )

-
Bygge et varmt og inkluderende fellesskap som strekker seg ut mot andre i og utenfor menigheten. Bygge varme relasjoner mellom hverandre blant annet  ved at vi er gjestfrie overfor hverandre.  Kjærlighet skal gjennomsyre  alt vi gjør. ( Romerne 12 )

-
Livsnære grupper hvor man kan gi og motta omsorg. Et sted hvor man kan utvikle nærhet ved at vi kan dele gleder og problemer med hverandre. Be for og med hverandre. Et sted hvor vi kan invitere nye mennesker.

-Nådegavebaserte tjenester. Oppmuntre den enkelte til å 
finne, utvikle og fungere i de gaver som Gud har lagt ned i dem. (Rom.12. 1.kor. 12,13 og 14.)

-
Inspirerende gudstjenester. Når Den Hellige Ånd får virke, vil Han innvirke både på ledelsen og atmosfæren i gudstjenesten.

-
Fokus på barne- / familiearbeid. Ved å arbeide for god kvalitet og bruke ressurser på dette området ønsker vi å så Guds ord og kjærlighet  inn  i unge mennesker og trene unge til med-lederskap.. Vi vil også arbeide for å nå ut til nye mennesker med evangeliet gjennom et inspirerende barne - / fam.arbeid.

-Guds barns enhet. Være en del av Guds mangfoldige familie i Os.  Samarbeide med dem det er naturlig å gjøre det med; uansett velsigner vi alle troende. Tett sam.arb med andre misjonsforb. menigheter i Bergensområdet. (Joh.17)

-
Vi vil støtte økonomisk og i bønn misjonsprosjekter som er tilknyttet misjonsforbundet.

-
Vi ønsker å forvalte våre gaver og gi tiende til Guds rike. Med dette tror vi det følger velsignelse for menigheten og enkeltmennesker. (Malaki 3.10-12. Sal.ordspr. 3,9-10)

-
Vi vil som menighet stå helhjertet bak familien Engeseth sitt oversettelses -/ misjonsarbeid for Uighurbefolkningen i Kina gjennom bønn   og ved økonomisk støtte.

-
Vi vil også være en menighet som løfter opp, velsigner og ber for Israel.  (Jesaja 40,1. Jesaja 62,6-7)

«Begeistret for Jesus, menigheten og lokalsamfunnet Os.
Mennesker som ærer Gud, gjør Jesus kjent og vokser i åpne og levende menighetsfellesskap.»


Besøksadresse (møtelokale):

Kolskogheiane 12 (ved siden av Os Vidaregåande Skule)

Postadresse:
Postboks 166, 5202 Os

Givertjeneste:
Kontonr. 3631.50.79483